Keď si človek napĺňa život šťastím… (www.sns.sk)

Keď si človek napĺňa život šťastím… (www.sns.sk)

Všetci dobre vieme, aký vie byť život ťažký. Mnohokrát nám hádže polená pod nohy, mnohokrát si povieme, že toto sa môže stať len mne… A možno je to len uhol pohľadu. Možno nás život len skúša, či a koľko sme ochotní či schopní zvládnuť. Možno nás chce ten život niečo naučiť, len sa netreba báť, postaviť sa mu čelom a prijímať jeho výzvy. Áno ... pokračovanie na www.sns.sk...
Read More
Práce na detskom ihrisku stále pokračujú

Práce na detskom ihrisku stále pokračujú

Rekonštrukcia ihriska nás zamestnáva už tretí rok. Najskôr sme ihrisko oplotili, zrekonštruovali sme hojdačky, osadili novú hojdačku, lavičky i futbalové bránky. Keďže terén na ihrisku nebol dostatočne rovný a miestami sa v zemi nachádzali železá a betónové základy zo starých hojdačiek a rozhlasu, musela nastúpiť ťažká technika. Terén sme zrovnali, nasypeme novú vrstvu hliny a vysadíme trávu. S prácou na ihrisku budeme pokračovať i naďalej a reči typu “načo to robíte,veď aj tak to zničia” neberiem vôbec do úvahy. Keď zničia, opravíme. Chcem vysloviť veľké ďakujem všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pomohli nám urobiť zo smetiska detské ihrisko. Rozvíjame našu obec, vytvárame priestor našej mládeži pre športové aktivity. ...
Read More
Povinu zdobí množstvo krásnych záhrad

Povinu zdobí množstvo krásnych záhrad

Pod gesciou miestnych záhradníctiev Hedera, Jarza, kvetinárstva Michala Steinigera a poslankyne Aleny Dudekovej sa v letných mesiacoch v Povine uskutočnila súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku, či kvetinový balkón. “Fotky posielali samostatne, alebo som ich bola odfotiť osobne”, dodala poslankyňa Alena Dudeková. Súťaže o najkrajšie záhradky organizujú mnohé obce, preto sme sa rozhodli, že nebudeme zaostávať a pridáme sa k nim. “Treba oceniť prácu našich občanov, nielenže zdobia okolie svojich rodinných domov, ale skrášľujú tým aj celu obec a za to im patri veľké ďakujem", dodala poslankyňa. Na zaver mi dovoľte poďakovať sa sponzorom, ktorí bez váhania a s radosťou prijali môj návrh o súťaž. Boli súčinní nielen pri tejto súťaži, ale spolupracujú s nami i počas celého roka. Podporujeme ekonomiku obce, nakupujeme v záhradníctve Hedera- Martin Nechala, v záhradníctve Jarza-Adriana Slováková, v kvetinárstve Michala Steinigera. ...
Read More