Zmena grafikonu vlakov spôsobila chaos a nervozitu, preto hľadáme riešenia – 1. časť

Prvé naše kroky viedli na ministerstvo dopravy ohľadom možných zmien nového grafikonu, ktoré by mohli byť zapracované po zohľadnení všetkých technických možností železničnej siete.
Ide o nultú etapu grafikonu, na ktorú reflektujeme pripomienky z praxe. Ministerstvo prisľúbilo, že sa bude snažiť priniesť zlepšenia pre cestujúcich, ak to bude technicky a finančne možné.
Budeme Vás informovať, či sa dajú urobiť niektoré mimoriadne zmeny a v akom čase.
Zajtra nás čaká rokovanie na Sad. Pôjde nám o dopasovanie autobusov k vlakom, aby sa nestalo, že napr. autobus odíde z Rudiny pred príchodom vlaku.
NÁSLEDNÉ INFO Z MINISTERSTVA DOPRAVY KU GRAFIKONU VLAKOV 🚄
Ministerstvo dopravy zajtra rokuje so ZSSK, kde preberú dôvody meškania vlakov pri nábehu grafikonu.
 
Meškania, resp. úvodné problémy s novým GVD očakávali, pretože sú spojené so zmenou systému práce, avšak neignorujú potrebu zhodnotenia úvodných problémov ako i hľadania riešení pre ich odstránenie.
 
Momentálne na základe prvotných zhodnotení pripravujú priority v zmenách či posilnení vlakových spojení, všetko však závisí od výšky schváleného rozpočtu pre budúci rok.
 
Zároveň úvodné sledovanie správania sa cestujúcich nemá úplne výpovednú hodnotu, nakoľko je predsviatočné (dovolenkové) obdobie a správanie cestujúcich nie je štandardné.
Po schválení štátneho rozpočtu sa bude ministerstvo dopravy zaoberať zmenami, ktoré:
a) Aplikujú v marcovej zmene GVD
b) Aplikujú okamžite podľa schváleného grafikonu (vlaky idúce odo dňa vyhlásenia)
c) Zavedú na základe preskúmania – teda môže sa stať, že tam budú zmeny o ktorých doteraz neuvažovali, ale sú potrebné.
 
Čo sa týka Makova, resp. prestupu v Turzovke, ten sa pri niektorých vlakoch realizuje z dôvodu stavu infraštruktúry v stanici Turzovka a s tým spojeného technologického postupu pri prehadzovaní výhybky. V jednoduchosti, prestup cestujúcich z jedného vlaku do druhého je rýchlejší, ako vykonanie tohto technologického postupu pri stretávaní sa protiidúcich vlakov, teda bola tu v niektorých prípadoch uprednostnená rýchlosť cestovania na úkor pohodlia.
 
Pri cestovaní zo Skalitého do Žiliny na 6:00 hodinu je možné využiť Os vlak s odchodom o 4:04 (prestup v Čadci, príchod do ZA o 5:12) alebo s odchodom o 5:04 (priamy vlak do Žiliny) s príchodom do ZA o 6:12. Ponuka vlakov v 60 min. intervale medzi Skalitým a Čadcou v sedle je podľa momentálnej veľkosti prepravného prúdu dostatočná, do budúcna však nevylučujeme jej skrátenie na 30 min. aj v sedle. Teoreticky sa dovtedy ako vhodné javí zavedenie autobusového spoja zo strany VÚC zo Skalitého s príchodom do Čadce o cca 4:55 s možnosťou prestupu na vlak do Žiliny o 5:04 (v rámci IDS ŽK), čo by ponúklo v danom čase 30 min interval verejnej dopravy.
 
Možnosť navýšenia kapacity vlakov je možná a potreba navýšenia na jednotlivých vlakových linkách bude pozorne vyhodnocovaná, zároveň však závisí aj od stavu infraštruktúry (napr. dĺžky nástupíšť), dostupnosti vozidiel a vlakového personálu v danej oblasti a pod.
 
Prikladám jednotlivé vyjadrenie k otázkam, ktoré sme interpelovali od občanov priamo pánovi ministrovi a kompetentným osobám:
1.) Zastavovanie rýchlikov v KNM – V stanici Žilina je potrebné zabezpečiť dostatočný čas (vrátane rezervy) medzi príchodom R/EC z Ostravy/Prahy a odchodmi vlakov smer Košice a Bratislava (detto opačne), preto je potrebné prechodiť stanicu Kysucké Nové Mesto. Spojenie sem zostalo zachované s prestupom v Čadci a Os vlakmi každých 30 min v špičke, 60 min. v sedle, čo je vzhľadom na množstvo cestujúcich zatiaľ postačujúce. Prestupné časy v Žiline medzi vlakmi Ostrava – Košice/Bratislava a opačne sú max. do 10 minút, zastavovanie vlakov v KM by ich narušilo a na niektoré smery by bol prestupný čas príliš krátky, čo by negatívne ovplyvnilo cestujúcich v diaľkovej doprave
2.) Prípojný spoj do MT,(Vrútok) , o 6:01 z KM nie je – Ponuka vlakov na trase Čadca – Žilina – Vrútky – L. Hrádok v 60 min. intervale je aj vzhľadom na rekonštrukciu uzla Žilina a počet cestujúcich nateraz dostačujúca, nutné využiť vlak s odchodom o 5:29 alebo 6:29 z KM.
3.) Žiadame posunúť odchod vlaku (Os 3421 s odchodom z Čadce o 13,04 min.) skôr o 14-15 min. , tak aby bol jeho príchod do Žiliny najneskôr o 13,30 hod. (aktuálne prichádza 13,43 hod.) – Posunutím odchodu vlaku by sa narušili prestupné väzby v stanici Čadca, pre skorší príchod do ZA možnosť využiť EC 141 s príchodom 13:26, prípadne niektorý zo skorších vlakov (Os 3419, RJ 1003)
4.) ponechať večerný s odchodom 22:47 …ľudia stíhali z poobednej , teraz majú až 23:17 – V sedle medzi ZA – CA momentálne interval 60 min., do budúcnosti v prípade nárastu počtu cestujúcich možnosť jeho skrátenia na 30 min. aj v sedle. Dovtedy odporúčame pridanie autobusového spoja v čase cca 22:45 pre uspokojenie prepravných potrieb.
5.) OS 3961 z CA o 4:24 ponechať aj cez víkendy, slúži na dochádzanie na rannú smenu – Pripomienka je opodstatnená. Bude preverené, možné najskôr od najbližšej zmeny GVD.
6.) vlak o 13:01 z KNM využívajú ľudia na dochádzanie na smeny do ZA – zachovať – Bude preverené, možné najskôr od najbližšej zmeny GVD. Závisí aj od schválenia štátneho rozpočtu a výšky finančných prostriedkov vyčlenených na zabezpečenie financovania žel. dopravy
7.) posun odchodu vlaku o 10 min skôr, aby vo Vrútkach stihli prestúpiť na rýchlik do
BB, z Vrútok do BB nestíhajú, 50 min.prestoj – Posunom odchodu vlakov by došlo k narušeniu prestupných väzieb, nadväznosť bude zlepšená po dokončení rekonštrukcie uzla Žilina.
8.) skoršie odchody na ranné smeny cez víkendy, s príchodom po pol šiestej ráno nie je možné stíhať ranné smeny – Pripomienka je opodstatnená. Bude preverené, možné najskôr od najbližšej zmeny GVD.
9.) nedeľa-ponechať rýchlik zo Za do Ba o 6:24, podľa nového o 6:30 do Ba bude cesta trvať už dve hodiny, nielen hodinu – Nejednoznačná pripomienka, cestovanie rýchlikom sa v porovnaní s predchádzajúcim GVD v úseku Žilina – Bratislava skrátilo o cca 20 min.
10.) ponechať víkendový vlak o 5:02 hod z Rudiny – posunutý vlak na pól 5, nestíhajú ho z Rudinskej, po príchode autobusu je vlak preč. ide o zdravotníkov do nemocnice, skorší vlak je už len o 4:32, čo je priskoro – Autobus z Rudinskej je potrebné prispôsobiť odchodu vlaku z Rudiny.
11.) ponechať víkendový vlak o 18:47 zo Žiliny – 12-tkári musia čakať do 19:17 na ďalší vlak – V sedle medzi ZA – CA momentálne interval 60 min., do budúcnosti v prípade nárastu počtu cestujúcich možnosť jeho skrátenia na 30 min. aj v sedle.
12.) pri poslednom rýchliku z Prahy musia hodinu čakať v Čadci – 21:00 – zastaviť v KNM – nie je prípoj ani v Žiline – V novom GVD nadväznosť Os vlaku smer Žilina v CA zabezpečená avšak s veľmi krátkym prestupným časom. Budeme vyhodnocovať, v prípade potreby môže dôjsť k úprave.
13.) ranný spoj do Ostravy zastaviť v KNM – Možnosť prestupu v CA z Os vlaku KM – CA na EC 144. Zastavovaním rýchlikov v stanici KNM by došlo k narušeniu prestupných väzieb v Čadci.
14.) chce ponechať spoj o 13 hod – využívali ho na poobednú smenu, pani robído 12:30 a ďalší spoj ide o 13:30 – V sedle medzi ZA – CA momentálne interval 60 min., do budúcnosti v prípade nárastu počtu cestujúcich možnosť jeho skrátenia na 30 min. aj v sedle. Z KM možnosť využitia autobusovej dopravy
15.) zmena odchodu z 6:44 na 6:50 zo Za – len 2 min na prestup z vlaku z Rudiny – Odchod vlaku zo ZA viazaný na nadväzujúce vlaky v Čadci (EC, R, Os), nie je možné posunúť
16.) zmena vlakov na 6:35, 8:35, 10:35, 12:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35, 20:35, 22:35 – zmeny o 5-10 minút – Os vlaky viazané na nadväzujúce vlaky v Čadci (EC, R, Os), nie je možné posúvať
17.) vlak cez sviatočný deň by chceli ponechať s odchodom 4:34 – nepáči sa im odchod o 5:04, asi z CA – Pripomienka je opodstatnená. Bude preverené, možné najskôr od najbližšej zmeny GVD.
18.) počas víkendu a prázdnin im viac vyhovoval vlak zo ZA o 18:47 a nie o 18:17 – V sedle medzi ZA – CA momentálne interval 60 min., do budúcnosti v prípade nárastu počtu cestujúcich možnosť jeho skrátenia na 30 min. aj v sedle. Os vlak z odchodom 18:17 viazaný na R 342 Žilina – Ostrava. Možnosť využitia autobusovej dopravy
19.) zrušený víkendový vlak o 5:02, je k nemu aj prípoj autobusu – ľudia na 6:00 do Žiliny musia chodiť už o 4:32 – Pripomienka je opodstatnená. Bude preverené, možné najskôr od najbližšej zmeny GVD.
20.) zo ZA odchádza osobný vlak 6:44, avšak osobný vlak z Rudiny ide 6:32, v ZA je 6:42 – nedostatočný čas na prestup-prosia o pár minúť navyše- odchod zo Žiliny aspoň 6:50 – Z dôvodu rekonštrukcie uzla Žilina nie je možné predlžovať pobyt Os vlaku v stanici Žilina – nedostatok voľných koľají.
 
K zmene autobusov ešte nemáme vyjadrenie Sad, budeme vás informovať.