Banner Shadow

Na úvod

Vás srdečne vítam na mojej oficiálnej webovej stránke. Prioritou tohto webu je efektívne a rýchle informovanie o mojom pôsobení vo funkcií poslankyne obecného zastupiteľstva v obci Povina.

Aj prostredníctvom tejto webovej stránky mi môžete zasielať Vaše požiadavky a námety na zlepšenie života v našej obci.


PhDr. Alena Dudeková, rod. Poplanúchová


starostka obce Povina