Banner Shadow

Na úvod

Vás srdečne vítam na mojej oficiálnej webovej stránke. Prioritou tohto webu je efektívne a rýchle informovanie o mojom pôsobení vo funkcií starostky obce Povina a poslankyne VÚC Žilinského samosprávneho kraja.

Aj prostredníctvom tejto webovej stránky mi môžete zasielať Vaše požiadavky a námety na zlepšenie života v našej obci.


PhDr. Alena Dudeková, MBA rod. Poplanúchová


starostka obce Povina a poslankyňa VÚC ŽSK