Prvé pracovné stretnutie v CSS Kamence

  • Pani riaditeľka ma oboznámila s rozbehnutým projektom rekonštrukcie elektroinštalácie, ktorá je v nevyhovujúcom stave a prepojenia bloku A s blokom B.
  • V prvej etape sa mal vymeniť starý výťah, ktorý už nespĺňa požiadavky bezpečnosti a pod chvíľou je potrebná jeho oprava-naposledy na sviatok Troch kráľov.
  • Budem sa na župe dopytovať, ako je možné, že v máji 2022 schválili CSS kapitálovú investíciu v sume 150.000€ a o pár mesiacov len poslali list, že im celú sumu berú naspäť.
  • Urobím všetko preto, aby sme peniaze opäť získali a pokračovali v rozpracovanom projekte.
  • Ďakujeme, že sa s toľkou ochotou staráte o našich seniorov, naozaj im tam nič nechýba, pretože robíte pre nich maximum.
  • Ďakujeme i všetkým zamestnancom.