Verejný priestor pri potravinách Jednota v Povine si obyvatelia pamätajú ako priestor, kde bol umiestnený veľkokapacitný kontajner so sklom a ďalšie kontajnery, okolo ktorých sa sústavne zhromažďoval rôznorodý odpad.

V druhej časti priestoru boli … pokračovanie TU