V nedeľu 1.12.2019 sa v ranných hodinách schádzali  funkcionári DHZ z Uz O DPO SR Kys.N.Mesto, aby  sa v dome kultúry v Povine zoznámili s novými úpravami rovnošatového predpisu, udeľovaní medailí  … pokračovanie TU