Koronavírus COVID-19 nám nielen zatvoril obchody, pozastavil pracovné výkony, vniesol do nás strach a rôzne obavy, ale nás aj chtiac-nechtiac zatvoril v našich domovoch. Zrazu máme viac času na aktivity, ktoré sme predtým odsúvali, máme viac času na prehodnotenie vecí, ktoré sme nevnímali z dôvodu rýchleho plynutia života.

Preto využívame tento spomalený čas na … pokračovanie TU