Menovanie starostky obce Povina

Povinská hasičská mládež

Radosť z nového ihriska

Rekonštrukcia detského ihriska

Šarkaniáda

Povina darovala krv

Upratovanie ihriska s ratolesťami

Hľadá sa najkrajšia záhradka