Týmto porekadlom sa nechali inšpirovať pani učiteľky Základnej školy v Povine. V rámci vlastivedy navštívili žiaci ZŠ Obecný úrad, kde ich privítala starostka obce Alena Dudeková.


Čítajte viac: http://www.novinyknm.sk/