O tom, čo žije v našich lesoch dnes prišiel do materskej školy do Poviny porozprávať lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek. Pani učiteľky sústredili detičky v jednej triede, kde si Janko rozložil všetky … pokračovanie TU