Moje obdobie poslankyne obce Povina sa pomaly končí. Práve toto obdobie ma veľmi veľa naučilo, získala som znalosti nielen z kníh, ktoré som si naštudovala, ale aj skúsenosti z obecných zastupiteľstiev či prácou v teréne.


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018 od 07.00 h do 22.00 h

(Zdroj: www.miv.sk)


Alena Dudeková


Osvojila som si proces získavania grantov a dotácií, ktoré sa mi aj vďaka vládnej strane SNS podarilo pre obec získať. Spoznala som mnoho skvelých ľudí, na ktorých sa v prípade potreby môžem obrátiť.

V práci by som rada pokračovala z pozície starostky, pretože naša obec má potenciál na rozvoj.

Mgr. Alena Dudeková