Písal sa rok 2013. Práve v tomto roku prišiel návrh ľudí, aby som vstúpila do komunálnej politiky. Po vzájomnej komunikácií s manželom sme sa rozhodli, že návrh od ľudí prijmem.

Rok pred voľbami som ako bežný občan navštevovala zasadnutia obecných zastupiteľstiev. Mnohých z Vás asi napadne otázka, prečo ? Dôvod je jednoduchý. Ak som mala záujem vstúpiť do komunálnej politiky, chcela som vedieť, ako prebieha OZ, aké práva, povinnosti a najmä akými vedomosťami by mali predstavitelia samosprávy disponovať.

A občania Poviny rozhodli, že dňom 15.11. 2014 som bola zvolená do OZ.

Po skončení materskej dovolenky som sa vrátila do pracovného kolotoča. Začala som sa viac zaujímať o veci verejné, aj o dianie v našej obci. Aké práva a povinnosti vyplývajú poslancom obecného zastupiteľstva, ako a kto rozhoduje o živote v obci, aj o jej potrebách som sa dozvedela na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ktoré som ako občan pravidelne navštevovala. Môj návrh na osadenie dopravnej značky zníženia rýchlosti na 70 km/hod od Kysuckého Lieskovca považovali za dobrý návrh a aj ho zrealizovali.

Zlepšovanie života v obci ma priviedlo k tomu, že som sa nasledujúce voľby postavila na kandidátnu listinu a bola som zvolená za poslankyňu obecného zastupiteľstva. Bola som menovaná za predsedníčku športovej komisie, s čím súviselo množstvo športových aktivít, ktoré sme v obci vytvorili, obnovili, či predlžovali tradíciu. Práca bola pestrá a prinášala množstvo postrehov na skvalitnenie života občanov, ako napríklad rozšírenie parkoviska pri bytovke v areáli školy, dopravné zrkadlá, odhradenie odpadových nádob od detského ihriska, informačné tabule, brigády na detskom ihrisku a oplotenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, výmena okien na školskej jedálni, kamerový systém, odmeny pre učiteľov, internet do osady Tatarovce a mnoho ďalšieho…