Jarné upratovanie, ku ktorému patrí aj orez alebo zrez stromov prebieha aj v obci Povina. V obci sa pracuje na plno. Pripravujú sa opravy, malé regulácie, vybudovanie schodov na cintorín či osadenie nových lámp. Niektoré práce už obec zrealizovala, ako napríklad orez stromov a reáli ZŠ, ktoré svojou výškou a zdravotným stavom ohrozovali bezpečnosť detí a dospelých.


Čítajte viac: http://www.novinyknm.sk/