Články

  • Vykurovanie peletami nepatrí do energií alebo len na to zabudli???
     Kompetentní hovoria o schéme zastropovania cien plynu a elektriky, ale čo so základnými a materskými školami, ktoré vykurujú svoje budovy peletami?  Žiadame, aby sa do schémy zastropovania a refundácie cien pridalo aj vykurovanie peletami!  Zalohové platby v našej ZŠ s MŠ sa zvýšili z 2280€ na 4800€ a nedoplatok je vo výške 4495€! Rovnaký problém má aj obec […]
  • Prvé pracovné stretnutie v CSS Kamence
  • Prvé pracovné zastupiteľstvo ŽSK za nami
    Práva a povinnosti krajského poslanca:Všeobecná právna úprava práv a povinností poslancov zastupiteľstva je zakotvená v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V zmysle § 12 odseku 1 zákona o samosprávnych krajoch je poslanec oprávnený najmä:a) predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy,b) interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa […]
  • Známe meno, ale i nové tváre. Tieto ženy uspeli vo voľbách na Kysuciach
    Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23064183/zname-meno-ale-i-nove-tvare-tieto-zeny-uspeli-vo-volbach-na-kysuciach.html

Fotografie a video