Verejný priestor pri potravinách Jednota v Povine si pamätáme ako priestor, kde bol umiestnený veľkokapacitný kontajner so sklom a ďalšie kontajnery,okolo ktorých sa sústavne zhromažďoval rôznorodý odpad.

V druhej časti priestoru boli osadené hojdačky pre deti. Hojdačky, ktoré sa postupom času začali rozpadávať až jedného dňa z hľadiska bezpečnosti z ihriska zmizli. Je to však jediný priestor v dolnej časti obce, kde sa deti môžu stretávať a spoločne tráviť voľný čas športovými aktivitami. Nedalo sa však pozerať na to, ako deťom pri futbale spadla lopta do kontajnera plného skla a oni sa pre ňu šplhajú. Veľkým nebezpečenstvom bola i otvorená bránka,cez ktorú deti neraz vybehli priamo pod kolesá áut.

A viac nám už netrebalo. Začal sa proces rekonštrukcie ihriska, ktoré sme rozdelili na 2 časti- futbalovú časť a samostatne ohradené ihrisko s hojdačkami pre menšie deti.
Na prvej brigáde sa ihrisko vyčistilo od skla a smetí, ktoré boli nielen okolo kontajnerov. Tie sa v priebehu rekonštrukcie premiestnili mimo ihriska.
Do pracovného odevu skočili nielen rodičia, starí rodičia, ale i všetky deti z okolia, muži či ženy. Staré hojdačky sa vybrúsili, natreli novými farbami a premiestnili z futbalovej plochy do časti pre menšie detičky.

Vybudovali sa nové lavičky, ktoré sú umiestnené nad futbalovým ihriskom. Ihrisko sa oplotilo novým pletivom a sieťami do výšky 4 metrov. Upravilo sa zábradlie vedúce k ihrisku a chodník, ktorý sa vysypal drobným makadamom. Futbalové bránky prešli renováciou a boli pevne ukotvené do zeme.
Na jarnej brigáde si chlapci a dievčatá ihrisko vyčistili, po sladkej odmene si vypočuli malú prednášku o bezpečnosti na cestách v rámci ktorej dostali reflexné pásiky.
Na sklonku jesene sa futbalová časť ihriska stiahla bagrom, vykopali sa staré základy hojdačiek a rozhlasu, odstránili sa staré kríky a naviezli sa 3 tatry novej hliny. Chlapci hlinu vlastnoručne rozviezli po celom ihrisku a vyrovnali hraciu plochu.

V budúcom roku nás ešte čaká výsadba novej trávy a doplnenie hojdačiek či šmýkaliek pre menšie detičky.
“Na záver mi dovoľte poďakovat sa všetkým rodičom, starým rodičom, deťom, ženám i mužom, ktorí priložili ruky k dielu a strávili na ihrisku mnoho pracovných dní. Je potrebné sa poďakovať i mnohým sponzorom, obci Povina, VÚC Žilina, miestnym záhradníctvam a podnikateľom, poslancom obce i Vám všetkým, ktorým nie je ľahostajný život v našej obci a spoločne sme dokázali vytvoriť športový priestor pre našu mládež”, dodala poslankyňa OZ Povina Alena Dudeková.