Rekonštrukcia ihriska nás zamestnáva už tretí rok. Najskôr sme ihrisko oplotili, zrekonštruovali sme hojdačky, osadili novú hojdačku, lavičky i futbalové bránky. Keďže terén na ihrisku nebol dostatočne rovný a miestami sa v zemi nachádzali železá a betónové základy zo starých hojdačiek a rozhlasu, musela nastúpiť ťažká technika. Terén sme zrovnali, nasypeme novú vrstvu hliny a vysadíme trávu.
S prácou na ihrisku budeme pokračovať i naďalej a reči typu “načo to robíte,veď aj tak to zničia” neberiem vôbec do úvahy. Keď zničia, opravíme. Chcem vysloviť veľké ďakujem všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pomohli nám urobiť zo smetiska detské ihrisko.

Rozvíjame našu obec, vytvárame priestor našej mládeži pre športové aktivity.